Condicions generals del producte PAQUETWEB:

La pàgina web i tot el contingut del PAQUETWEB (textos, fotos, logos, etc) quedaran en propietat de Grup Internovatec, S.L. encara que algun d’ells els hagi proporcionat el client i no es podrà traslladar, exportar, copiar ni emportar a un altra lloc sota cap concepte. En cas de vulneració d’aquesta norma es denunciarà als tribunals per Copyright de drets d’Autor.

El client no tindrà accés a l’allotjament ni al wp-admin de la web, qualsevol cosa que es necessiti ho haurà de demanar per correu a info@websenwordpress.cat

Hi ha un primer pagament de 50 € en concepte d’alta i configuració i els primers 39 € de la primera quota a la firma del contracte en pagament bancari domiciliat al client, les següents quotes es giraran a final de cada mes fins que el client digui que no vol continuar, enviant un correu a info@websenwordpress.cat En cas de devolució d’alguna quota es tallarà el servei de web i correus fins que s’hagi fet l’ingrés retornat afegint les despeses de devolució + 25 € de tràmits de tornar a activar els serveis.

Desplaça cap amunt